Obchodní podmínky

Nábytek Rovder - kvalitní nábytek z masívu

Nájdete nás aj v našich showroomoch

0

Obchodní podmínky

Obchodní jméno:

Rovder Nábytok s.r.o.

Svrčinovec 997
023 12 Svrčinovec

IČO: 51054132
DIČ: 2120601428
IČ DPH: SK2120601428
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, ve vložce číslo 68405­/L

Bankovní spojení: Komerčný banka

IBAN: CZ 53 0100 0001 2301 1399 0207
Bankovní spojení: 123113990207/0100


Mobil: +421 911 557 550
E-mail: info@nabytokrovder.sk
 
Příjem objednávek přes e-shop:
nonstop

Provozní doba:
Pondělí až Pátek od 7.00 do 15.00 hod

Odpovědný vedoucí: Igor Rovder

Prodejna:

Rovder Nabytok s.r.o.  Svrčinovec 997; 02312

Orgán dozoru:
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

Článek I.

Vymezení pojmů 


Provozovatelom internetové stránky (e-shopu) je Rovder Nábytok s.r.o. se sídlem 023 12 Svrčinovec 997

Prodávajícím je Rovder Nábytok s.r.o. se sídlem 023 12 Svrčinovec 997

Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.ekopostele.cz je Rovder Nábytok s.r.o., se sídlem 023 12 Svrčinovec 997

Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Z. z. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internetu s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.

Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněné na stránkách e-shopu.

Objednávka vzniklá potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.

Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace.


Článek II.

Cena

Všechny ceny uvedené u zboží jsou konečné včetně 21 % DPH.

Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

 

Článek III.

Objednávka


Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.

Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.

Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou lze měnit, rušit nebo doplňovat jen na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanovuje jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je odeslání zboží.

Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky vygenerovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu ods. 3. tohoto článku.

Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její části ve lhůtě k vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupno u výrobce nebo na externím skladu dodavatele, výrobce provedl tak závažné změny, pro které nelze realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může objednávku stornovat, o čemž kupujícímu pošle e-mail. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail nebo telefonický kontakt. Za ověření se pokládá možnost zpětného kontaktování kupujícího na daném telefonním čísle nebo e-mailové adrese. Pokud kupující zaplatil předdavek, tento je mu prodávající povinen vrátit do 14 dní.

 

Článek IV.

Platební podmínky


Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:

 • platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)
 • platba při osobním převzetí na prodejně
 • platba na základě zálohové faktury – předem, zboží bude expedováno po obdržení peněžních prostředků na náš účet

Dárkový poukaz představuje předplacený objem peněžních prostředků, které mohou kupující využít při nákupu na základě dostatku volných předplacených peněžních prostředků. Datum platnosti kupónu je uveden na něm. Nominální hodnotu dárkového poukazu je možné dohodnout s kupujícím.

Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.

Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:

 • slevu z ceny za registraci do e-shopu,
 • slevu za opakovaný nákup,
 • slevu na základě jednorázového slevového kupónu,

 Poskytované slevy nelze kumulovat.


Článek V.

Dodací podmínky


Prodávající je povinný do 30 dní od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodli jinak,nebo pokud u produktu nebyla  uvedená delší dodací lhůta.

Pokud je zboží skladem, je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.

Pokud se v objednávce nachází více zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodání.

Spolu se zbožím je zákazníkovi zaslána jak faktura (daňový doklad) a návod, tak i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.

Za místo plnění se považuje místo, kam je zboží dodáváno.

Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:

 • osobní odběr v podnikove prodejně ve Svrčinovci 
 • vlastní dopravou prodávajícího


Článek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb


Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohové faktury nebo prostřednictvím platebních brán s doručením na území ČR si za dopravu účtujeme:

Doprava:

0 do 1200 Kč - 140 Kč
od 1200 Kč do 2400 Kč - 240 Kč
od 2400 Kč - 40 000 Kč - 800 Kč

Nad 40 000,- Kč doprava zdarma


Dobírka 24 Kč

Při platbě na dobírku (platíte při převzetí kurýrovi ) s doručením na území ČR.

Výše uvedené poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb platí pouze s místem dodání na území České republiky.

Prodávající se může s kupujícím dohodnout jak i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb, tak i na ceně za tyto služby.

Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné kupujícímu,  a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítáno v objednávce.


Článek VII.

Převod vlastnického práva


Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až okamžikem převzetí na místě určeném kupujícím.

Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo, v případě uplatnění reklamace kupujícím, vyřídit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

 

Článek VIII.

Storno kupní smlouvy


Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, které je vyráběno na zakázku, podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.


Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele


Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.

Spotřebitel je povinen, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího , toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech nebo odeslat na e-mailovu adresu info@nabytokrovder.sk Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací – např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dní ode dne odstoupení (§10 ods. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. K odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit minimálně údaje s označením „*“ – hvězdičkou.

Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.

Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží/ službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z, jakož i nákladů prokazatelně vynaložených k objednání zboží do 14 dní ode dne doručení odstoupení od smlouvy, nicméně nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě, pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.

Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

Právo k odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezeny v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

a) poskytuje služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

f) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

g) prodej alkoholických ých nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,

h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

k) poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení , přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času nebo v dohodnuté lhůtě,

l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto s úhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel nese jakékoliv snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zajištění funkčnosti a vlastností zboží.Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

Za smluvní strany se považuje prodávající a kupující.

Kupující je povinen:

 • převzít objednané zboží,
 • zaplatit za zboží dohodnutou částku prodávajícímu,
 • překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotné zboží při jeho přebírání.

Prodávající je povinen:

 • dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
 • spolu se zbožím nebo dodatečně poslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě českého jazyka.


Článek XI.

Ochrana osobních údajů


 Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti, která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly v takovém případě jsou tyto subjekty třetími stranami.

Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa k doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa. ......

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vybavení Vaší objednávky.

Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které mají zpracovány v bezpečnostních opatřeních.

Dotčená osoba má práva vymezená ve smyslu ust. § 28 a násl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel.

Kupující souhlasí s poskytnutím e-mailové adresy společnosti ..... za účelem anonymního hodnocení e-shopu pro Heureka.sk / Pricemania.sk, přičemž do 15 dní od doručení zboží bude zaslán provozovatelem automatický mail pro hodnocení e-shopu.

Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu na marketingové účely, souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktováním nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.

Osobní údaje pro marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresa jsou poskytnuty pro dobu pěti let.

Svůj souhlas může kupující kdykoliv písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro marketingové účely.

Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu s registrací ve věrnostním programu, souhlasil se shromažďováním získaných osobních údajů včetně informací o objednávkách za účelem poskytování slev.

Osobní údaje pro věrnostní program v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresa jsou poskytnuty pro dobu pěti let.

Svůj souhlas může kupující kdykoliv písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat ve věrnostním programu.


Článek XII.

Náhrada škody při nepřevzetí zboží

Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku) v případě, že si kupující objednal zboží, které nestornoval resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm, a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.

Při určování výše náhrady škody, prodávající zohledňuje především dopravní náklady a s tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky, jako i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.

Prodávající má právo i neuplatnit si právo na náhradu škody nebo si uplatnit toto právo jenom z části. 


Článek XIII.

Závěrečná ustanovení


Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím, a které jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.

Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.

Odesláním objednávky si kupující přečetl jak všeobecné obchodní podmínky , tak i reklamační podmínky.

Tyto podmínky byly vypracovány v rámci projektu certifikace e-shopu nakupujbezpecne.sk

Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím a jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.

Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, jakým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádost o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů právo podat návrh pro zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. i Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnost a účinnost 1. prosince 2017.


Reklamační podmínky

Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu)

Nedílná součást všeobecných obchodních podmínek

Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího, a které je vlastnictvím kupujícího.

V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, prodávající si ve smyslu platné legislativy uplatňuje právo reklamaci vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu § 151a a násl. Občanského zákoníku.

Pokud je kupující spotřebitel (fyzická osoba, která nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání), na veškeré nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok, pokud není u zboží uvedeno jinak a tyto reklamační podmínky se na uplatněnou reklamaci nevztahují. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího, pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.

Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.


Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:

 • k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
 • nesprávným zacházením s výrobkem, jiným způsobem než bylo uvedeno v návodu k použití,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
 • zanedbáním péče a údržby o zboží,
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
 • používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.

Odpovědnost za vady se nevztahuje také i na běžné opotřebování zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nelze ji reklamovat.

Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže, nicméně ne na dobírku, nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady nebo doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář spolu s dokladem o koupi. Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).

Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud nelze potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná suma za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

 • při odstranitelné chybě má kupující právo, aby byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat kromě opravy poškozené věci i výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti chyby,
 • při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (včetně peněz) nebo slevu z ceny.
 • reklamace se považuje za vyřízenou, pokud se ukončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží (resp. poskytnutím slevy), písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.


Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož zboží se při přepravě může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.

Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

Kontakt

Rovder Nábytok, s.r.o., Svrčinovec 997,023 12 Svrčinovec, info@nabytokrovder.sk