Ochrana osobních údajů

Nábytek Rovder - kvalitní nábytek z masívu

Nájdete nás aj v našich showroomoch

0

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti, která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly v takovém případě jsou tyto subjekty třetími stranami.

Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa k doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa. ......

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vybavení Vaší objednávky.

Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které mají zpracovány v bezpečnostních opatřeních.

Dotčená osoba má práva vymezená ve smyslu ust. § 28 a násl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel.

Kupující souhlasí s poskytnutím e-mailové adresy společnosti ..... za účelem anonymního hodnocení e-shopu pro Heureka.sk / Pricemania.sk, přičemž do 15 dní od doručení zboží bude zaslán provozovatelem automatický mail pro hodnocení e-shopu.

Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu na marketingové účely, souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktováním nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.

Osobní údaje pro marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresa jsou poskytnuty pro dobu pěti let.

Svůj souhlas může kupující kdykoliv písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro marketingové účely.

Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu s registrací ve věrnostním programu, souhlasil se shromažďováním získaných osobních údajů včetně informací o objednávkách za účelem poskytování slev.

Osobní údaje pro věrnostní program v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresa jsou poskytnuty pro dobu pěti let.

Svůj souhlas může kupující kdykoliv písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat ve věrnostním programu.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018.